RSS 2.0
Simulace přírodní mořské vody
Přihlášení
Nepřihlášený uživatel
Reference
Facebook
Alternative Picture
Analýza mořské vody
Adititva
Odstraňovače
Produktové Sady
Fosforečnany
Amoniak
Dusičnany
Mořské soli
Péče o živočichy
Osvětlení
Stavba útesu
Filtrace
Dávkování produktů
Odstraňovače
[UMR] CS DispoPhos 01 l

Pro okamžité a kontrolované odstraňování fosforečnanůSpecifikace
Biologicky bezpečný, vysoce čistý přípravek na bázi železa pro okamžité a kontrolované odstraňování fosforečnanů
Účinnost
1 ml produktu teoreticky odstraní cca 25,5 mg fosforečnanů.
Dávkování
5 ml na 100 l vody týdně - průměrně.
10 - 35 ml na 100 l vody týdně - maximálně.

Před použitím intenzivně protřepat!
Dávkujte do proudu vody!

Vždy použijte odpovídající test na fosforečnany a coral-shop online kalkulátor pro stanovení přesného dávkování!
Skladování
Skladujte při pokojové teplotě.
Bezpečnost
C - Žíravý

Žíravý - způsobuje poleptání. Škodlivý při kontaktu s pokožkou a při požití. Dlouhotrvající expozice může vyvolat dermatitidu. Silně zabarvuje pokožku a předměty se kterými přijde do kontaktu.

R34: Způsobuje poleptání R36: Dráždí oči

S2: Uchovávejte mimo dosah dětí S24: Zamezte styku s kůží S25: Zamezte styku s očima S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
Upozornění
Přípravek je určen pouze živočichy v mořských akváriích a není vhodný pro humánní konzumaci. Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat v pevně uzavřeném obalu. Nepodávejte mořským živočichům určeným ke konzumaci.
Poznámka
Tento přípravek na bázi železa slouží k okamžitému odstranění vysokých a vyšších koncentrací fosforečnanů v mořské vodě - nikdy neodstraní fosforečnany úplně!

Jeho primárním místem použití jsou především nádrže typu MARINE, masivně osazené rybami. Při aplikaci přípravku v nádržích typu REEF je třeba dodržovat doporučené dávkování a v žádném případě nepřekračovat maximální denní dávku. Vysoké jednorázové dávky přípravku mohou způsobit úhyn nejcitlivějších tvrdých korálů.

Přípravek reaguje s fosforečnany za vzniku sraženiny, která se částečně usadí na dně nádrže a její větší část se zachytí v mechanickém předfiltru - pokud je jím technologie nádrže vybavena.
Kód celního sazebníku
3824.9097 - 99


Typ cenyČástkaMěna
Cena se zobrazí po přihlášení Přihlásit se můžete zde


CS DispoPhos kalkulátor
Fosfor - (Phosphorum) - P
[UMR] CS DispoPhos 05 l
[UMR] CS DispoPhos 20 l
[UMR] Removal Set 1
[UMR] Removal Set 2
Version 2014-VIII

CS DispoPhos

CS NitraClean

CS DispoPhos je biologicky bezpečný přípravek nejvyšší čistoty na bázi trojmocného železa. Je určen pro okamžité a řízené odstraňování fosforečnanů z mořské i sladké vody.

Specifikace

Přípravek je určen pro všechny typy mořských akvárií a především pro nádrže s masivní populací ryb. CS DispoPhos okamžitě reaguje s fosforečnany rozpuštěnými ve vodě za vzniku sraženiny, která se částečně usadí na dně nádrže, je častečně odstraňována odpěňováním a je také zachycována v mechanickém částicovém předfiltru pokud je jím systém vybaven.

Složení

Směs anorganických sloučenin trojmocného železa..

CS DispoPhos versus sorbenty

Sorbents
 

Nevýhody sorbentů

Graf ilustruje časový průběh absorpce pro většinu sorbentů. Ten je značně problematický především z následujících důvodů:

Perioda P1

Okamžitě po výměně sorbentu dosáhne míra absorpce maxima a je vyšší než je třeba. Nulová koncentrace fosforu ve vodě je nežádoucí - stopové koncentrace fosforu jsou podmínkou maximální prosperity akvária. Více informací naleznete v článku o fosforu.

Mnoho sorbentů také uvolňuje nežádoucí látky - často toxické - v periodě P1 (křivka x) - a způsobující změnu pH.

Perioda P2

Po určitou dobu je míra absorpce optimální - koncentrace fosforu je udržována na stopové úrovni.

Perioda P3

Od určité okamžiku - v závislosti na typu sorbentu a předchozí koncentraci fosforečnanů - míra absorpce rychle klesá. Následně nastává logické ekonomické dilema - kdy vyměnit sorbent za nový?

Především v periodě P3 může být sorbent kolonizován různými baktériemi a pokud je v systému ponechán dlouho, mohou být iniciovány nechtěné biologické procesy.

Souhrn

Hlavní problémy pevných sorbentů jsou následující:

 • Nekontrolovatelný nelineární časový průběh absorpce
 • Riziko negativního ovlivnění chemizmu mořské vody po aplikaci nového sorbentu
 • Riziko negativního ovlivnění biologie mořské vody na konci životnosti sorbentu
 • Absorpční kapacitu sorbentu nelze nikdy využít na 100%
 

Výhody přípravku CS DispoPhos

Jak vyplývá z grafu, pravidelná aplikace CS DispoPhos umožňuje udržovat koncentraci fosforečnanů na dlouhodobě stabilní stopové úrovni. Aplikace připravku není spojena s nevýhodami pevných sorbentů - fosforečnany jsou odstraňovány cíleně, kontrolovaně a ekonomicky. Na základě výsledků testování mořské vody je možno CS DispoPhos dávkovat v přesně potřebném množství.

 

Dávkování a aplikace

Dávkování

Doporučené

5 ml / 100 l vody / týden

Vždy použijte test na fosforečnany pro stanovení přesného dávkování!

1 ml produktu odstraní cca 25,5 mg fosforečnanů

Maximální

10 - 35 ml / 100 l vody / týden

Manuální aplikace

 1. Stanovte koncentraci fosforečnanů
 2. Použijte coral-shop online kalkulátor pro stanovení potřebné dávky přípravku
 3. Pokud je dávka vyšší než 35 ml / 100 l vody / týden, rozdělte ji na 2 - 3 denní dávky
 4. Proveďte kontrolní stanovení koncentrace fosforečnanů

Kontrolní stanovení koncentrace fosforečnanů může být provedeno již 20 min. po aplikaci CS DispoPhos.

 

Aplikace dávkovacími pumpami

 1. Postupujte podle instrukcí pro manuální aplikaci
 2. Po 7 dnech proveďte kontrolní stanovení koncentrace fosforečnanů
 3. Použijte coral-shop online kalkulátor pro stanovení přesné denní dávky přípravku
 4. Nastavte zjištěnou denní dávku na vašem dávkovacím systému - použijte maximální počet cyků / den
 5. Provádějte pravidelné kontrolní stanovení koncentrace fosforečnanů a upravujte nastavení dávkovacího systému
 
TOPlist
Hledání
Napište nám
Produktové informace
coral-shop
Nejprodávanější produkty
Profi Plus Additives
Marine Line Additives
CS DispoPhos
Platinum Reef Additives
CS NitraClean
Test Kits
Animal Care Products
CS DeChlorAmm
UM Removal Set
Channel One Dosing
Novinky
Nejnavštěvovanější