RSS 2.0
Simulace přírodní mořské vody
Přihlášení
Nepřihlášený uživatel
Reference
Facebook
Alternative Picture
Produkty - Péče o živočichy
CS CoraSound Multi
[AC] CS CoraSound Multi 1 l
[AC] CS CoraSound Multi 5 l

100% přírodní produkt pro korálnatce a mořské ryby s širokospektrálními antiparazitickými, antibakteriálními a antivirovými účinky.Version 2014-VIII

CS CoraSound Multi

CSoundM

CS CoraSound Multi

100% přírodní produkt pro korálnatce a mořské ryby s širokospektrálními antiparazitickými, antibakteriálními a antivirovými účinky. Přípravek se skládá z unikátní směsi rostlinných a dalších přírodních extraktů v 2% etanolu a neobsahuje žádné přidané syntetické látky.

 

Specifikace

U mořských živočichů je většinou v každodenní akvaristické praxi - kromě nejčastějších parazitických onemocnění ryb - velmi těžké určit druh onemocnění a jeho etiologii. 100% přírodní produkt CS CoraSound Multi byl od počátku vyvíjen jako bezpečný přípravek první volby pro mořské ryby a korálnatce bez nutnosti přesného určení druhu jejich onemocnění.

CS CoraSound Multi byl testován cca 2 roky na velké většině nejčastěji chovaných mořských ryb a korálnatců s následujícími výsledky úspěšnosti aplikace:

  • Mořské ryby - 60% - převažovala parazitická onemocnění
  • Korálnatci - 70% - převažovala onemocnění nejasné etiologie
  • Úhyn živočichů, prokazatelně zaviněný aplikací přípravku - 0%

Aplikace přípravku CS CoraSound Multi má smysl pouze tehdy, pokud je jisté, že mořská voda v nádrži je v perfektním stavu po stránce všech chemických a fyzikálních parametrů!

Především v případě onemocnění nejasné etiologie u tvrdých korálů je třeba aplikaci přípravku vždy spojit s kontrolou a případnou okamžitou nápravou chemizmu a fyzikálních parametrů mořské vody. Nejde pouze o teplotu a koncentraci běžně měřených prvků, látek a hodnot (Ca, Mg, Alkalinita, K, dusičnany, fosforečnany atd.) ale v případě tvrdých korálů je třeba se zaměřit také na koncentraci Stroncia a Bóru.

 

Dávkování a aplikace

Přípravek je určen pro použití jedním z následujících způsobů:

  • Přírodní léčebné koupele živočichů mimo nádrž
  • Preventivní aplikace mimo nádrž při importu nebo pořízení živočichů z negarantované karantény
  • Všeobecná preventivní pravidelná aplikace přímo do nádrže
  • Přírodní konzervace potravních směsí
 

Přírodní léčebné koupele

Koupel se připravuje v čisté skleněné nebo plastové nádobě o objemu podle velikosti živočicha - ve většině případů 1 - 3 litry. Nádobu naplníme mořskou vodou - nikoli čerstvě vyrobenou, ale vždy z nádrže, ze které pochází živočich. Do vody aplikujeme CS CoraSound Multi v objemu 10 - 50 ml na 1 litr vody a důkladně promícháme - vznikne tak cca 1 - 5% roztok. Obecně platí, že pro ryby připravujeme 1 - 3% roztok, pro korálnatce 3 - 5% roztok.

Živočicha ponecháme v lázni 5 - 25 minut - obecně platí 5 - 15 minut pro ryby a 15 - 25 minut pro korálnatce. Především u ryb pozorně sledujeme jejich chování po umístění do koupele a v případě zjevně negativní reakce je neprodleně vyjmeme a vrátíme zpět do nádrže.

V případě koupelí korálnatců se dále doporučuje do vody přidat následující přípravky:

  • CS CoraDOM Amino A (aminokyseliny) v objemu 50 ml na 1 litr vody
  • CS CoraDOM Vitamins (vitamíny) v objemu 10 ml na 1 litr vody

Koupele se doporučuje opakovat 2 - 5x - vždy s jednodenní pauzou mezi aplikacemi.

 

Preventivní aplikace mimo nádrž při importu nebo pořízení živočichů z negarantované karantény

Asi 15 minut před vypuštěním živočicha do nádrže přidáme do sáčku CS CoraSound Multi v objemu cca 30 ml na 1 litr vody (3% roztok).

 

Všeobecná preventivní pravidelná aplikace přímo do nádrže

Přípravek CS CoraSound Multi je možno také pravidelně aplikovat přímo do nádrže za účelem všeobecné prevence, a to především v případech, kdy technologie nádrže není vybavena ozonizátorem a UV lampou.

Maximální denní dávka přípravku CS CoraSound Multi je pro tento účel doporučena na 2 ml na 1.000 litrů vody denně.

Přípravek se doporučuje dávkovat denně přesným dávkovacím čerpadlem a vyhnout se jednorázovým - např. týdenním - sumárním dávkám.

 

Přírodní konzervace potravních směsí

Mořští akvaristé si v mnoha případech připravují potravní směsi podle vlastního know-how. Tyto směsi mohou obsahovat mnoho různých ingrediencí – zmraženou potravu, živou potravu. Mořské řasy apod. Chronickým problémem je však vždy doba použitelnosti těchto směsí, i když jsou uchovávány v chladničce pro manuální dávkování, nemluvě o dávkování automatickém.

CS CoraSound Multi může být v těchto případech použít jako 100% přírodní a pro živočichy naprosto bezpečná konzervace. Doporučená dávka přípravku CS CoraSound Multi je 5 ml na 1 litr potravní směsi.

 

Doba použitelnosti
potravní směsi

Směs uchovávána v chladničce
pro manuální aplikaci
~ 5°C (41 F)
Směs dávkována pomoci
Channel One DSF1150
~10°C (50 F)
Bez CoraSound Multi
1 týden
5 dnů
5 ml CoraSound Multi / 1 l
až 1 měsíc
2 týdny

Více informací o Channel One DSF1150...

 

Upozornění

CS CoraSound Multi je a vždy bude přípravkem experimentálním a výrobce nemůže nést a nenese žádné záruky za jeho použití. Veškerá rizika a následky spojené s aplikací přípravku leží plně na jeho uživateli.

 
TOPlist
Hledání
Napište nám
Produktové informace
coral-shop
Nejprodávanější produkty
Profi Plus Additives
Marine Line Additives
CS DispoPhos
Platinum Reef Additives
Test Kits
CS NitraClean
Reef Construction
CS DeChlorAmm
Novinky
Nejnavštěvovanější