RSS 2.0
Simulace přírodní mořské vody
Přihlášení
Nepřihlášený uživatel
Reference
Facebook
Alternative Picture
Produkty - Péče o živočichy
CS CoraSound Multi
[AC] CS CoraSound Multi 1 l
[AC] CS CoraSound Multi 5 l

100% přírodní produkt pro korálnatce a mořské ryby s širokospektrálními antiparazitickými, antibakteriálními a antivirovými účinky.Version 2014-VIII

CS CoraSound Multi

CSoundM

CS CoraSound Multi

100% přírodní produkt pro korálnatce a mořské ryby s širokospektrálními antiparazitickými, antibakteriálními a antivirovými účinky. Přípravek se skládá z unikátní směsi rostlinných a dalších přírodních extraktů v 2% etanolu a neobsahuje žádné přidané syntetické látky.

 

Specifikace

U mořských živočichů je většinou v každodenní akvaristické praxi - kromě nejčastějších parazitických onemocnění ryb - velmi těžké určit druh onemocnění a jeho etiologii. 100% přírodní produkt CS CoraSound Multi byl od počátku vyvíjen jako bezpečný přípravek první volby pro mořské ryby a korálnatce bez nutnosti přesného určení druhu jejich onemocnění.

CS CoraSound Multi byl testován cca 2 roky na velké většině nejčastěji chovaných mořských ryb a korálnatců s následujícími výsledky úspěšnosti aplikace:

  • Mořské ryby - 60% - převažovala parazitická onemocnění
  • Korálnatci - 70% - převažovala onemocnění nejasné etiologie
  • Úhyn živočichů, prokazatelně zaviněný aplikací přípravku - 0%

Aplikace přípravku CS CoraSound Multi má smysl pouze tehdy, pokud je jisté, že mořská voda v nádrži je v perfektním stavu po stránce všech chemických a fyzikálních parametrů!

Především v případě onemocnění nejasné etiologie u tvrdých korálů je třeba aplikaci přípravku vždy spojit s kontrolou a případnou okamžitou nápravou chemizmu a fyzikálních parametrů mořské vody. Nejde pouze o teplotu a koncentraci běžně měřených prvků, látek a hodnot (Ca, Mg, Alkalinita, K, dusičnany, fosforečnany atd.) ale v případě tvrdých korálů je třeba se zaměřit také na koncentraci Stroncia a Bóru.

 

Dávkování a aplikace

Přípravek je určen pro použití jedním z následujících způsobů:

  • Přírodní léčebné koupele živočichů mimo nádrž
  • Preventivní aplikace mimo nádrž při importu nebo pořízení živočichů z negarantované karantény
  • Všeobecná preventivní pravidelná aplikace přímo do nádrže
  • Přírodní konzervace potravních směsí
 

Přírodní léčebné koupele

Koupel se připravuje v čisté skleněné nebo plastové nádobě o objemu podle velikosti živočicha - ve většině případů 1 - 3 litry. Nádobu naplníme mořskou vodou - nikoli čerstvě vyrobenou, ale vždy z nádrže, ze které pochází živočich. Do vody aplikujeme CS CoraSound Multi v objemu 10 - 50 ml na 1 litr vody a důkladně promícháme - vznikne tak cca 1 - 5% roztok. Obecně platí, že pro ryby připravujeme 1 - 3% roztok, pro korálnatce 3 - 5% roztok.

Živočicha ponecháme v lázni 5 - 25 minut - obecně platí 5 - 15 minut pro ryby a 15 - 25 minut pro korálnatce. Především u ryb pozorně sledujeme jejich chování po umístění do koupele a v případě zjevně negativní reakce je neprodleně vyjmeme a vrátíme zpět do nádrže.

V případě koupelí korálnatců se dále doporučuje do vody přidat následující přípravky:

  • CS CoraDOM Amino A (aminokyseliny) v objemu 50 ml na 1 litr vody
  • CS CoraDOM Vitamins (vitamíny) v objemu 10 ml na 1 litr vody

Koupele se doporučuje opakovat 2 - 5x - vždy s jednodenní pauzou mezi aplikacemi.

 

Preventivní aplikace mimo nádrž při importu nebo pořízení živočichů z negarantované karantény

Asi 15 minut před vypuštěním živočicha do nádrže přidáme do sáčku CS CoraSound Multi v objemu cca 30 ml na 1 litr vody (3% roztok).

 

Všeobecná preventivní pravidelná aplikace přímo do nádrže

Přípravek CS CoraSound Multi je možno také pravidelně aplikovat přímo do nádrže za účelem všeobecné prevence, a to především v případech, kdy technologie nádrže není vybavena ozonizátorem a UV lampou.

Maximální denní dávka přípravku CS CoraSound Multi je pro tento účel doporučena na 2 ml na 1.000 litrů vody denně.

Přípravek se doporučuje dávkovat denně přesným dávkovacím čerpadlem a vyhnout se jednorázovým - např. týdenním - sumárním dávkám.

 

Přírodní konzervace potravních směsí

Mořští akvaristé si v mnoha případech připravují potravní směsi podle vlastního know-how. Tyto směsi mohou obsahovat mnoho různých ingrediencí – zmraženou potravu, živou potravu. Mořské řasy apod. Chronickým problémem je však vždy doba použitelnosti těchto směsí, i když jsou uchovávány v chladničce pro manuální dávkování, nemluvě o dávkování automatickém.

CS CoraSound Multi může být v těchto případech použít jako 100% přírodní a pro živočichy naprosto bezpečná konzervace. Doporučená dávka přípravku CS CoraSound Multi je 5 ml na 1 litr potravní směsi.

 

Doba použitelnosti
potravní směsi

Směs uchovávána v chladničce
pro manuální aplikaci
~ 5°C (41 F)
Směs dávkována pomoci
Channel One DSF1150
~10°C (50 F)
Bez CoraSound Multi
1 týden
5 dnů
5 ml CoraSound Multi / 1 l
až 1 měsíc
2 týdny

Více informací o Channel One DSF1150...

 

Upozornění

CS CoraSound Multi je a vždy bude přípravkem experimentálním a výrobce nemůže nést a nenese žádné záruky za jeho použití. Veškerá rizika a následky spojené s aplikací přípravku leží plně na jeho uživateli.

 
TOPlist
Hledání
Napište nám
Produktové informace
coral-shop
Nejprodávanější produkty
Profi Plus Additives
Marine Line Additives
CS DispoPhos
Platinum Reef Additives
CS NitraClean
Test Kits
Animal Care Products
CS DeChlorAmm
UM Removal Set
Channel One Dosing
Novinky
Nejnavštěvovanější